ถังน้ำ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ถังน้ำ 2002

ปริมาตร 8 L
ขนาด 26.3 x 28 x 23 cm

ถังน้ำ 2003

ปริมาตร 12 L
ขนาด 29.3 x30.5 x 26 cm

ถังน้ำ 2004

ปริมาตร 15 L
ขนาด 30 x 30.2 x 32.5 cm

ถังน้ำ 2005

ปริมาตร 16 L
ขนาด 31.5 x 34 x 30.2 cm

ถังน้ำ 2006

ปริมาตร 20 L
ขนาด 35 x 38 x 32.5 cm

ถังน้ำ 2012

ปริมาตร 35 L
ขนาด 39 x 43.5 x 46 cm

ถังน้ำ 2020

ปริมาตร 60.5 L
ขนาด 45 x 49 x 57 cm

ถังน้ำ 2055

ปริมาตร 18 L
ขนาด 24.5 x 45 x 23 cm

ถังน้ำ 4503-1

ปริมาตร 16 L
ขนาด 29 x 37.5 x 33 cm