กล่องอาหารแก้ว

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องอาหารแก้ว 1931A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 13.7 x 13.7 x 6.9 cm

กล่องอาหารแก้ว 1932A

ปริมาตร 780 ml
ขนาด 15.8 x 15.8 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1933A

ปริมาตร 1180 ml
ขนาด 18.3 x 18.3 x 8.3 cm

กล่องอาหารแก้ว 1934A

ปริมาตร 380 ml
ขนาด 12.1 x 12.1 x 6.5 cm

กล่องอาหารแก้ว 1935A

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 14.1 x 14.1 x 7.1 cm

กล่องอาหารแก้ว 1936A

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 16.2 x 16.2 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1937A

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 11.5 x 15.5 x 6.4 cm

กล่องอาหารแก้ว 1938A

ปริมาตร 750 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 6.9 cm

กล่องอาหารแก้ว 1939A

ปริมาตร 1250 ml
ขนาด 15.7 x 20.8 x 7.6 cm

กล่องอาหารแก้ว 1940A

ปริมาตร 1650 ml
ขนาด 17.6 x 23.4 x 8.3 cm

กล่องอาหารแก้ว 1941A

ปริมาตร 620 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 6.9 cm.
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องอาหารแก้ว 1942A

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 15.7 x 20.8 x 7.6 cm.
แบ่ง 2 ช่อง