กะละมัง

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กะละมัง 30 CM

ปริมาตร 5 L
ขนาด 30 x 30 x 11 cm

กะละมัง 35 CM

ปริมาตร 7.5 L
ขนาด 35 x 35 x 12.5 cm

กะละมัง 40 CM

ปริมาตร 10.5 L
ขนาด 40 x 40 x 13.5 cm

กะละมัง 45 CM

ปริมาตร 14.5 L
ขนาด 45 x 45 x 14.5 cm

กะละมัง 50 CM

ปริมาตร 19.5 L
ขนาด 50 x 50 x 15.5 cm

กะละมัง 55 CM

ปริมาตร 27 L
ขนาด 55 x 55 x 19 cm

กะละมัง 58 CM

ปริมาตร 33 L
ขนาด 58 x 58 x 23 cm

กะละมัง 65 CM

ปริมาตร 52 L
ขนาด 65 x 65 x 21 cm

กะละมัง 4030

ปริมาตร 6 L
ขนาด 27.7 x 27.7 x 12 cm

กะละมัง 4034

ปริมาตร 9 L
ขนาด 32 x 32 x 14 cm

กะละมัง 4038

ปริมาตร 13.5 L
ขนาด 37 x3 7 x 16 cm