ถังขยะ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ถังผงเหยียบ 2142

ปริมาตร 5 L
ขนาด 19 x 26 x 27.9 cm

ถังผงเหยียบ 2143

ปริมาตร 10 L
ขนาด 23.5 x 31.2 x 36 cm

ถังผงเหยียบ 2145

ปริมาตร 15 L
ขนาด 24 x 33 x 41 cm

ถังผงกลม 1141

ปริมาตร 7.5 L
ขนาด 22 x 22 x 25 cm

ถังผงสี่เหลี่ยม 1142

ปริมาตร 12 L
ขนาด 24 x 24 x 30 cm

ถังผง 1143

ปริมาตร 9 L
ขนาด 20.7 x 25.2 x 38 cm

ถังผง 1144

ปริมาตร 6 L
ขนาด 20.5 x 20.5 x 28.5 cm

ถังผง 1145

ปริมาตร 10 L
ขนาด 24.5 x 27.5 x 26 cm

ถังผง 1147

ปริมาตร 10 L
ขนาด 16.3 x 26 x 30 cm

ถังผงฝาสวิง 2146

ปริมาตร 14 L
ขนาด 19 x 30.5 x 41 cm