ขันน้ำ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ขันน้ำ 18 CM

ปริมาตร 1.3 L
ขนาด 17.5 x 17.5 x 6.5 cm

ขันน้ำ 20 CM

ปริมาตร 1.5 L
ขนาด 19.5 x 19.5 x 7 cm

กระบวย 1180

ปริมาตร 1.5 L
ขนาด 17.5 x 30.5 x 9 cm

กระบวย 2181

ปริมาตร 1.3 L
ขนาด 16.5 x 29.5 x 8.5 cm