แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1232

ปริมาตร 680 ml
ขนาด 12.9 x 17.4 x 6.1 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1233

ปริมาตร 970 ml
ขนาด 14.3 x 19.3 x 6.6 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อน 1236

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 11.5 x 18 x 6.5 cmแบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1237

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 13.5 x 18 x 6 cmแบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1238

ปริมาตร 850 ml
ขนาด 12 x 18.1 x 6 cm
แบ่ง 2 ช่อง

 

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 1239

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 14.2 x 20.6 x 7.8 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4605

ปริมาตร 530 ml
ขนาด 18 x 20.7 x 4 cmแบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 4606

ปริมาตร 1100 ml
ขนาด 22.5 x 25 x 5 cmแบ่ง 3 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อน 4608

ปริมาตร 1100 ml
ขนาด 16 x 24.5 x 5.5cmแบ่ง 3 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9323-1

ปริมาตร 870 ml
ขนาด 16 x 16 x 6.1 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9323-2

ปริมาตร 870 ml
ขนาด 16 x 16 x 6.1 cm
แบ่ง 2 ช่อง

กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม 9323-3

ปริมาตร 870 ml
ขนาด 16 x 16 x 6.1 cm
แบ่ง 3 ช่อง

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION