ชุดเซตกล่องอาหาร

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ชุดกล่องอาหารแก้ว 21936A

ปริมาตร 2 ชิ้น 
ขนาด 7.5 x 33.3 x 17 cm

ชุดกล่องอาหารแก้ว 21938A

ปริมาตร 2 ชิ้น 
ขนาด 7 x 32.5 x 16 cm

ชุดกล่องอาหารคอมโบ 99614

ปริมาตร 12 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 24.5 x 34.6 x 13 cm

ชุดกล่องอาหารคอมโบ 99615

ปริมาตร 14 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 24.5 x 34.6 x 20 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99123

ปริมาตร 6 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 16 x 16 x 9.2 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99133

ปริมาตร 6 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 17 x 17 x 9.1 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99114

ปริมาตร 6 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 16 x 21.7 x 9.2 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99215

ปริมาตร 8 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 18.8 x 25.6 x 8.1 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99511

ปริมาตร 10 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 18.8 x 25.6 x 10.6 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99512

ปริมาตร 6 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 21.2 x 31.9 x 9.2 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99514

ปริมาตร 18 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 21.2 x 31.9 x 14.9 cm

ชุดกล่องอาหาร Modular 99118

ปริมาตร 6 ชิ้น (รวมฝา)
ขนาด 16 x 21.7 x 18.2 cm