ขวดโหลสุญญากาศ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1351

ปริมาตร 265 ml
ขนาด 8.7 x 8.7 x 7 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1352

ปริมาตร 450 ml
ขนาด 10.4 x 10.4 x 7.8 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1353

ปริมาตร 710 ml
ขนาด 12.2 x 12.2 x 9 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1354

ปริมาตร 470 ml
ขนาด 8.7 x 8.7 x 12 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1355

ปริมาตร 820 ml
ขนาด 10.4 x 10.4 x 13.8 cm

ขวดโหลสุญญากาศพร้อมช้อน 1356

ปริมาตร 1330 ml
ขนาด 12.2 x 12.2 x 15.8 cm

ชุดเซตขวดโหลสูญญากาศ พร้อมช้อน 91356

ปริมาตร 12 ชิ้น 
ขนาด 12.4x12.4x24.6 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8131

ปริมาตร 820 ml
ขนาด 12.2 x 13 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8132

ปริมาตร 1300 ml
ขนาด 12.2 x 13 x 13.7 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8133

ปริมาตร 860 ml
ขนาด 11.3 x 11.3 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8134

ปริมาตร 1380 ml
ขนาด 11.3 x 11.3 x 13.7 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8101

ปริมาตร 580 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 8.9 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8102

ปริมาตร 920 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 12.4 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8103

ปริมาตร 1270 ml
ขนาด 11.5 x 11.5 x 16.2 cm

ขวดโหลสุญญากาศ 8104

ปริมาตร 1420 ml
ขนาด 14.2 x 14.2 x 12.5 cm