แสดง:
เรียงลำดับตาม:
แก้วน้ำ 1311

ปริมาตร 390 ml
ขนาด 8 x 8 x 12.1 cm

แก้วน้ำ 1312

ปริมาตร 430 ml
ขนาด 8 x 8 x 12.1 cm

แก้วน้ำ 1801

ปริมาตร 680 ml
ขนาด 9.3 x 9.3 x 17.5 cm

แก้วน้ำ 1802

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 9.6 x 9.6 x 17.2 cm

แก้วน้ำ 1803

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 9.6 x 9.6 x 17.6 cm

แก้วน้ำ 1804

ปริมาตร 930 ml
ขนาด 10.6 x 10.6 x 20 cm

แก้วน้ำ 1805

ปริมาตร 440 ml
ขนาด 13 x 13 x 12 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION