ช่องทำน้ำแข็ง

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ช่องทำน้ำแข็ง 1110

ปริมาตร 12 Cubes
ขนาด 8.6 x 24 x 3.1 cm

ช่องทำน้ำแข็ง 1112

ปริมาตร 14 Cubes
ขนาด 11.2 x 27 x 3.1 cm

ช่องทำน้ำแข็ง 1113

ปริมาตร 12 Cubes
ขนาด 10.2 x 26.5 x 5.3 cm

ช่องทำน้ำแข็งพร้อมฝาปิด 1115

ปริมาตร 44 Cubes
ขนาด 9.7 x 24.6 x 2.8 cm

ช่องทำน้ำแข็งพร้อมฝาปิด 1116

ปริมาตร 24 Cubes
ขนาด 9.2 x 24.6 x 3.3 cm

ช่องทำน้ำแข็งพร้อมฝาปิด 1117

ปริมาตร 14 Cubes
ขนาด 12.1 x 24.6 x 3.7 cm