กล่องไมโครเวฟ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องไมโครเวฟ 1631

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 15 x 15 x 6.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1632

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16 x 16 x 7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1633

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 17 x 17 x 7.7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1634

ปริมาตร 1400 ml
ขนาด 18 x 18 x 8 cm

กล่องไมโครเวฟ 1635

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 14.6 x 16.4 x 8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1636

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 18 x 20.5 x 8.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1637

ปริมาตร 1500 ml
ขนาด 20.5 x 23.5 x 11 cm

กล่องไมโครเวฟ 1638

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 18.5 x 18.5 x 10 cm

กล่องไมโครเวฟ 1639

ปริมาตร 2500 ml
ขนาด 18 x 26 x 8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1640

ปริมาตร 1600 ml
ขนาด 20 x 24.5 x 12.4 cm

กล่องไมโครเวฟ 1641

ปริมาตร 500 ml
ขนาด 13 x 13 x 7.7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1642

ปริมาตร 850 ml
ขนาด 16 x 16 x 9 cm

กล่องไมโครเวฟ 1644

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 13 x 13 x 8 cm

กล่องไมโครเวฟ 1645

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16 x 16.5 x 9 cm

กล่องไมโครเวฟ 2507

ปริมาตร 3300 ml
ขนาด 21 x 28.2 x 12.5 cm