แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องไมโครเวฟ 1631

ปริมาตร 800 ml
ขนาด 15 x 15 x 6.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1632

ปริมาตร 1000 ml
ขนาด 16 x 16 x 7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1633

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 17 x 17 x 7.7 cm

กล่องไมโครเวฟ 1634

ปริมาตร 1400 ml
ขนาด 18 x 18 x 8 cm

กล่องไมโครเวฟ 1635

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 14.6 x 16.4 x 8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1636

ปริมาตร 900 ml
ขนาด 18 x 20.5 x 8.5 cm

กล่องไมโครเวฟ 1637

ปริมาตร 1500 ml
ขนาด 20.5 x 23.5 x 11 cm

กล่องไมโครเวฟ 1639

ปริมาตร 2500 ml
ขนาด 18 x 26 x 8.3 cm

กล่องไมโครเวฟ 1640

ปริมาตร 1600 ml
ขนาด 20 x 24.5 x 12.4 cm

กล่องไมโครเวฟ 2507

ปริมาตร 3300 ml
ขนาด 21 x 28.2 x 12.5 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION