ฝาครอบไมโครเวฟและถาด

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ฝาครอบไมโครเวฟ 4631

ขนาด 17.5 x 17.5 x 4.1 cm

ฝาครอบไมโครเวฟ 4632

ขนาด 21.7 x 21.7 x 5.3 cm

ฝาครอบไมโครเวฟ 4633

ขนาด 26.5 x 26.5 x 6.5 cm

ฝาครอบไมโครเวฟ 4635

ขนาด 23.9 x 23.9 x 11.8 cm

ฝาครอบไมโครเวฟ 4636

ขนาด 27.2 x 27.2 x 13.3 cm

ถาดไมโครเวฟ 4644

ขนาด 23.5 x 24.7 x 3.5 cm

ถาดไมโครเวฟ 4645

ขนาด 27.5 x 29 x 4.5 cm

ถาดไมโครเวฟ 4646

ขนาด 31.5 x 33 x 5.5 cm