กล่องข้าวสาร

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ทัพพี 1230

ขนาด 6.2 x 18.4 x 2.3 cm

กล่องข้าวสารพร้อมถ้วย 1398

ปริมาตร 7 kg / 8.8 L
ขนาด 20.3 x 26.5 x 23 cm

กล่องข้าวสารพร้อมถ้วย 1399

ปริมาตร 15 kg / 18.2 L
ขนาด 24 x 36.5 x 26 cm

กล่องข้าวสารพร้อมถ้วย 2558

ปริมาตร 7 Kg / 7.4 L
ขนาด 20 x 30 x 19 cm

กล่องข้าวสารพร้อมถ้วย 2559

ปริมาตร 13 Kg / 14 L
ขนาด 24 x 36 x 23.5 cm