แสดง:
เรียงลำดับตาม:
กล่องปิกนิค 2504

ปริมาตร 5 L
ขนาด 20.8 x 20.8 x 21.7 cm

กล่องปิกนิคมีหูหิ้ว 2511

ปริมาตร 7 L
ขนาด  19 x 27.8 x 18.4 cm

กล่องปิกนิคมีหูหิ้ว 2512

ปริมาตร 19 L
ขนาด 26 x 38.5 x 22 cm

กล่องปิกนิคมีหูหิ้ว 2551

ปริมาตร 5 L
ขนาด 18.5 x 27.5 x 15.5 cm

กล่องปิกนิคมีหูหิ้ว 2552

ปริมาตร 8.5 L
ขนาด 22 x 32.5 x 18 cm

กล่องปิกนิคมีหูหิ้ว 2553

ปริมาตร 14 L
ขนาด 25.5 x 38 x 21.5 cm

กล่องพยาบาล 2554

ขนาด 18.8 x 25 x 17.5 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5121

ปริมาตร 6 L
ขนาด 19x27.5x15 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5122

ปริมาตร 10.5 L
ขนาด 27.5x38.6x14 cm

กล่องอเนกประสงค์ 5123

ปริมาตร 20.5 L
ขนาด 27.5x38.7x26 cm

กล่องอเนกประสงค์ 1001

ปริมาตร 20 L
ขนาก 30.5x49x19 cm

กล่องอเนกประสงค์ 1004

ปริมาตร 15 L
ขนาด 32x40x16 cm

กล่องอเนกประสงค์ 1005

ปริมาตร 22 L
ขนาด 37.5x49.2x16 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION