เหยือกน้ำ

แสดง:
เรียงลำดับตาม:
เหยือกน้ำ 1300

ปริมาตร 2300 ml
ขนาด 13.5 x 18.5 x 25 cm

เหยือกน้ำ 1301

ปริมาตร 2200 ml
ขนาด 9.5 x 19 x 25.3 cm

เหยือกน้ำ 1304

ปริมาตร 1400 ml
ขนาด 11.9 x 17.2 x 17.3 cm

เหยือกน้ำ 1305

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 11.9 x 17.2 x 22 cm

เหยือกน้ำ 1307

ปริมาตร 1900 ml
ขนาด 11 x 16.5 x 22.5 cm

เหยือกน้ำ 1308

ปริมาตร 2300 ml
ขนาด 11 x 16.5 x 27 cm

เหยือกน้ำ 8115

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8 x 8 x 26 cm

เหยือกน้ำ 8116

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 7.5 x 8.5 x 26 cm

เหยือกน้ำ 8117

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 7.5 x 8.5 x 26 cm

เหยือกน้ำ 1224

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 9.5 x 20 x 21 cm

เหยือกน้ำ 1228

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 12.7 x 18.2 x 23.5 cm

เหยือกน้ำ 1229

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 10.5 x 20 x 23.5 cm

เหยือกน้ำพร้อมแก้วน้ำ 4302

ปริมาตร 1500 ml
ขนาด 16.3 x 11.4 x 21.7 cm