แสดง:
เรียงลำดับตาม:
เหยือกน้ำ 1301

ปริมาตร 2200 ml
ขนาด 9.5 x 19 x 25.3 cm

เหยือกน้ำ 1304

ปริมาตร 1400 ml
ขนาด 11.9 x 17.2 x 17.3 cm

เหยือกน้ำ 1305

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 11.9 x 17.2 x 22 cm

เหยือกน้ำ 1307

ปริมาตร 1900 ml
ขนาด 11 x 16.5 x 22.5 cm

เหยือกน้ำ 1308

ปริมาตร 2300 ml
ขนาด 11 x 16.5 x 27 cm

เหยือกน้ำ 8115

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8 x 8 x 26 cm

เหยือกน้ำ 8116

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 7.5 x 8.5 x 26 cm

เหยือกน้ำ 8117

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 7.5 x 8.5 x 26 cm

เหยือกน้ำ 8118

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 10.5x15x23.5 cm

เหยือกน้ำ 8119

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 10.5x15x23 cm

เหยือกน้ำ 8120

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 10.5x15x23 cm

เหยือกน้ำ 1224

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 9.5 x 20 x 21 cm

เหยือกน้ำ 1228

ปริมาตร 1800 ml
ขนาด 12.7 x 18.2 x 23.5 cm

เหยือกน้ำ 1229

ปริมาตร 2000 ml
ขนาด 10.5 x 20 x 23.5 cm

เหยือกน้ำพร้อมแก้วน้ำ 4302

ปริมาตร 1500 ml
ขนาด 16.3 x 11.4 x 21.7 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION