แสดง:
เรียงลำดับตาม:
ขวดน้ำ 1812

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 6.9 x 6.9 x 23.7 cm

ขวดน้ำ 1813

ปริมาตร 700 ml
ขนาด 7.5 x 8.1 x 23.8 cm

ขวดน้ำ 1814

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 6.8 x 7.7 x 22 cm

ขวดน้ำ 1815

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.3 x 8.7 x 20.1 cm

ขวดน้ำ 1817

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.5 x 8.7 x 21.6 cm

ขวดน้ำ 1819

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.4 x 8.5 x 21.5 cm

ขวดน้ำ 3140

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8.4 x8.4 x 25.6 cm

ขวดน้ำ 3141

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8 x 8 x 26.8 cm

ขวดน้ำ 3142

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8.5 x 8.5 x 23.3cm

ขวดน้ำ 3143

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8.5 x 8.5 x 26.4 cm

ขวดน้ำ 3213

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.3 x 8 x 20.7 cm

ขวดน้ำ 3216

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.2 x 8.2 x 24 cm

ขวดน้ำ 3421

ปริมาตร 600 ml
ขนาด 7.4 x 8.6 x 21.8 cm

ขวดน้ำ 3521

ปริมาตร 650 ml
ขนาด 7.2 x 8.2 x 23.3 cm

ขวดน้ำ 8141

ปริมาตร 1200 ml
ขนาด 8 x 8 x 26 cm

CONTACT US

บริษัท เจ.ซี.เจ. จำกัด

135/5 หมู่ 3 ซ.กำนันแม้น 18
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร  +662-415-8888
       +662-415-7777

Online:

Email: Online@jcj.co.th 
Tel: +6694-878-8998

Domestic

Email: sales@jcj.co.th
Tel: +6681-615-8886
Line ID: 0816158886

Export

Email: export@jcj.co.th
Tel: +6687-678-8181
Whatapp ID: +66876788181
Line ID: 0876788181

MAP LOCATION